O HISTORII OBCE

Tento server byl naposledy aktualizován dne 06. 02. 2016..    

 
        Pokud se zajímáte o historii, jste tu správně. Úvod do dějin obce se dočtete soubor Vše napsal pan Vlastimil Málek. Souhrnou knihu vydal Obecní úřad Syrovátka v roce 1999. Tato kniha je rozebrána. Určitě ji najdete v obecní knihovně. Pokud máte zájem se dozvědět více o Dobřenicích a Syrovátce, tak na http://dobrenice.wz.cz/.
       Následující  úryvky jsou zveřejněny se svolením autora Mgr. Vlastimila Málka z knihy Dějiny obce Syrovátky. Vydáno v roce 1999 - Obecním úřadem Syrovátka , ku příležitosti výročí 660 let od první písemné zmínky o obci.

        V roce 1884 byla nákladem obce postavena a slavnostně vysvěcena na návsi socha sv. Kříže, spolu se dřevěnou zvoničkou, která se však nedochovala. Socha sv. Kříže má podobu božích muk známou z mnoha českých obcí. Na pískovcovém podstavci s výklenkem je připevněn pískovcový kříž s ukřižovaným Kristem. Ve výklenku podstavce se nalézá polychromované (vícebarevné) reliéfní sousoší, znázorňující Pannu Marii s otevřenou knihou v ruce a klečícího malého Ježíše. Pod výklenkem je vytesán citát z prvního listu apoštola Petra „Kristus trpěl za vás a vám zanechal příklad, abyste následovali šlépějí jeho! Petr I : 2,21“.

        V roce 1931 byla vedle sochy sv. Kříže postavena nákladem církve Československé na obecním pozemku zděná zvonička, mající v průčelí nad vstupními dveřmi připevněný kalich a na střeše pískovcový kříž patriarchálního typu. Náklady na její vybudování činily 3 984 Kč 80 haléřů. Vznik této zvoničky byl vynucen tím, že dobřenický římskokatolický farář Augustin Novák zakázal používání obecního zvonku (obcí zřízeného a církví převzatého) při pohřbech a jiných příležitostech pro příslušníky církve Československé.

 

Zvonička

Památka padlým v I. a II. světové válce

Pomník se zvoničkou

Náš obecní úřad

I Hasičkou zbrojnici máme, ale nemáme hasiče . . .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adobe Reader soubor  na stáhnutí